Duurzame dinsdag
Om een duurzame transitie door te maken als land, zijn initiatieven vanuit de maatschappij van ongekende waarde. De overheid kan positieve randvoorwaarden scheppen, maar de mooie taak om een duurzame maatschappij echt vorm te geven ligt bij de burgers zelf. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse ambitie om de broeikasgassen uitstoot vůůr 2020 met 30% te verminderen, het ministerie van VROM komt hier niet alleen uit. Gelukkig hoeven ze het ook niet alleen te doen, en jij ook niet. Dit is een mooie uitdaging om samen aan te werken en elkaar te versterken. Ook jongeren zijn een onmisbare spil hierin.

De kracht van jongeren ligt in het creatieve en innovatieve vermogen. Toegegeven, jongeren initiatieven zijn wellicht wat minder tot in de puntjes uitgewerkt, maar geeft dat? Out of the box denken gaat ons jongeren vrij natuurlijk af, en dat is zeker een meerwaarde als het gaat om het veranderen van vaste patronen in duurzamere patronen. Laten we daarom elkaar vooral inspireren! Stuur je duurzame en innovatieve initiatieven in voor Duurzame Dinsdag 2010 en laat je ideeŽn weerklank krijgen bij de overheid.